13.01.2021

Wyjścia z domu z Hadesem staja się powoli coraz dłuższe a czas przewidziany na zabawę i ćwiczenia intensywniejszy. Średnio co 3 dni dokładam nowy element i powtarzam dla utrwalenia poprzednie. Nadal dużo czasu poświęcam na zabawy ogólnorozwojowe, socjalizację. Jeżdżące samochody są coraz mniejszym wyzwaniem, natomiast biegające dzieci nakręcają do zabawy. Pracy jest dużo a wymaga ona uważności. Póki co, słabą stroną jest praca w rozproszeniu. Dlatego najpierw uczę psa komend w spokojnym miejscu a kiedy pozna zasady, przenoszę się w bardziej ruchliwe i tam utrwalam.